logo

Vzorové kalkulácie a cenník revízie

Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu, elektrického zariadenia a elektrickej inštalácie, elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas jeho používania.

Uvedené vzorové kalkulácie a celý cenník si môžete individuálne vyskúšať a upraviť v cenníku vo formáte excel. Stačí iba zadať alebo zmeniť hodnoty vo vyfarbených bunkách „Počet kusov“, „Zľava“ a „Doprava mimo Bratislavu“. Program automaticky doráta všetky medzisúčty, DPH a výslednú cenu.

Vzorová kalkulácia: Bleskozvod na rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod 11,10 € 3 33,30 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0.50 € 3 1.50 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0.20 € 24 4,80 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0.20 € 18 3,60 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1.00 € 3 3.00 €
Kontrola zachytávacích tyčí 1.00 € 2 2.00 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 € 3 11,55 €
Revízia spolu 59,75 €
Zľava 30% 17,93 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 10 2,50 €
Revízia + doprava spolu 44,33 €
DPH 20% 8,87 €
Cena spolu 53,19 €


Vzorová kalkulácia: Bleskozvod na bytovom dome, 2 vchody, pôdorys cca 12m x 60m, zastavaná plocha cca 720m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod 11,10 € 4 44.40 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0.50 € 4 2.00 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0.20 € 85 17,00 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0.20 € 65 13,00 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1.00 € 4 4.00 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 € 4 15,40 €
Revízia spolu 95,80 €
Zľava 30% 28,74 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 72,06 €
DPH 20% 14,41 €
Cena spolu 86,47 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia v rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,90 € 15 28.50 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 2,50 € 6 15,00 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 9,10 € 1 9,10 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.20 € 15 18,00 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,45 € 6 8,70 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 1,65 € 3 4,95 €
Impedancia poruchovej slučky 1,45 € 21 30,45 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 1,65 € 5 8,25 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 € 1 3,85 €
Revízia spolu 126.80 €
Zľava 35% 44,38 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 10 2,50 €
Revízia + doprava spolu 84,92 €
DPH 20% 16,98 €
Cena spolu 101,90 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia bytu v bytovom dome, úžitková plocha cca 75m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,90 € 9 17,10 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 2,50 € 1 2,50 €
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 7,25 € 1 7,25 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.20 € 9 10,80 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,45 € 1 1,45 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 1,65 € 1 1,65 €
Impedancia poruchovej slučky 1,45 € 10 14.50 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 1,65 € 5 8,25 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 € 1 3,85 €
Revízia spolu 67,35 €
Zľava 25% 16,84 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 55,51 €
DPH 20% 11,10 €
Cena spolu 66,62 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia spoločných priestorov bytového domu, cena za 1 vchod, vo vchode cca 15 bytov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,90 € 15 28.50 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 2,50 € 10 25,00 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 9,10 € 1 9,10 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.20 € 15 18,00 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,45 € 10 14.50 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 1,65 € 3 4,95 €
Impedancia poruchovej slučky 1,45 € 25 36.25 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 1,65 € 10 16,50 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 € 1 3,85 €
Revízia spolu 156,65 €
Zľava 25% 39,16 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 10 2,50 €
Revízia + doprava spolu 119,99 €
DPH 20% 24,00 €
Cena spolu 143,99 €


Vzorová kalkulácia: Elektrická prípojka NN

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,90 € 3 5,70 €
Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine 7,60 € 1 7,60 €
Kontrola stavu elektromerového rozvádzača 7,60 € 1 7,60 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.20 € 3 3,60 €
Impedancia poruchovej slučky 1,45 € 3 4,35 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 1,65 € 2 3,30 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 € 1 3,85 €
Revízia spolu 36,00 €
Zľava 10% 3,60 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 37,40 €
DPH 20% 7,48 €
Cena spolu 44,88 €


Vzorová kalkulácia: Vonkajšie osvetlenie, 10 stožiarov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,90 € 10 19.00 €
Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice 3,05 € 1 3,05 €
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 7,25 € 1 7,25 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.20 € 10 12,00 €
Impedancia poruchovej slučky 1,45 € 10 14.50 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 1,65 € 10 16,50 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh 4,30 € 4 17,20 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy 5,90 € 4 23.60 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh 5,35 € 1 5,35 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy 6,60 € 1 6,60 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 € 2 7,70 €
Revízia spolu 132,75 €
Zľava 20% 26,55 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 10 2,50 €
Revízia + doprava spolu 108,70 €
DPH 20% 21,74 €
Cena spolu 130,44 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické ručné náradie, 25 kusov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Revízia elektrického ručného náradia do 500W 4,25 € 5 21,25 €
Revízia elektrického ručného náradia do 1000W 4,75 € 10 47,50 €
Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W 5,35 € 4 21,40 €
Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 4,80 € 6 28,80 €
Revízia spolu 118,95 €
Zľava 15% 17,84 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 106,11 €
DPH 20% 21,22 €
Cena spolu 127,33 €


Vzorová kalkulácia: Elektrický spotrebič, 30 kusov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Revízia elektrického spotrebiča do 500W 5,25 € 2 10,50 €
Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W 5,55 € 4 22,20 €
Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W 6,35 € 5 31,75 €
Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 5,75 € 1 5,75 €
Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš 10,60 € 7 74,20 €
Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom 7,80 € 4 31,20 €
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu 3,65 € 3 10,95 €
Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora 4,35 € 2 8,70 €
Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice 11,60 € 2 23,20 €
Revízia spolu 218,45 €
Zľava 15% 32,77 €
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 € 10 2,50 €
Revízia + doprava spolu 188,18 €
DPH 20% 37,64 €
Cena spolu 225,82 €


Cennník: Bleskozvod

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Bleskozvod:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za jeden zvod 11,10 €
Kontrola stavu aktívneho bleskozvodu, cena za jeden zvod 13,05 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0.50 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0.20 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0.20 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1.00 €
Kontrola zachytávacích tyčí 1.00 €
Kontrola držiakov a ochrannej striešky 0,40 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 €
Revízia spolu
Zľava
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 €
Revízia + doprava spolu
DPH 20%
Cena spolu


Cennník: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia, prehliadka a kontrola stavu:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,90 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu od 6 do 10 ks 2,50 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu nad 10 ks 3,65 €
Rozvádzače, prehliadka a kontrola stavu:
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 7,25 €
Kontrola stavu rozvádzača od 10 do 20 prístrojov 7,90 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 9,10 €
Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine 7,60 €
Kontrola stavu elektromerového rozvádzača 7,60 €
Kontrola stavu rozvádzača so zvýšeným krytím 10,15 €
Kontrola stavu rozvádzača v rozvodni NN, cena za jedno pole 7,15 €
Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice 3,05 €
Meranie pri revízii elektrického zariadenia:
Izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača, poistkovej skrine, rozvodnice 1.75 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,20 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,45 €
Meranie krokového alebo dotykového napätia 2,05 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 1,65 €
Impedancia poruchovej slučky 1,45 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 1,65 €
Izolačný odpor antistatickej podlahy, cena za 1m2 1,45 €
Zemný odpor uzemnenia 3,85 €
Kontrola pripojenia spotrebičov v elektrickej inštalácii:
Kontrola pripojenia svietidla 1,85 €
Kontrola pripojenia tepelného spotrebiča 3,00 €
Kontrola pripojenia elektrického motora do 5kW 1.55 €
Kontrola pripojenia elektrického motora nad 5kW 2,30 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh 4,30 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy 5,90 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh 5,35 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy 6,60 €
Kontrola stavu svetelnej reklamy 8,45 €
Kontrola akumulátorovne a záložného zdroja elektrickej energie:
Zistenie stavu akumulátorovne 15,40 €
Kontrola stavu akumulátorov, do 5 kusov akumulátorov, cena za 1 kus 1,35 €
Kontrola stavu akumulátorov, nad 5 kusov akumulátorov, cena za 1 kus 1,20 €
Kontrola stavu pólových vývodov 0,30 €
Kontrola držiakov, svoriek, podpier 0,30 €
Kontrola stavu záložného elektrického zdroja UPS 13,55 €
Kontrola stavu nabíjacieho zdroja elektrického prúdu 13,25 €
Pomocné práce pri revízii:
Vypnutie elektrického zariadenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu 9,05 €
Označenie vypnutého elektrického zariadenia výstražnými tabuľkami 7,70€
Opätovné zapnutie elektrického zariadenia a preskúšanie 9,05 €
Demontáž krytu rozvádzača 1,25 €
Opätovná montáž krytu rozvádzača 1,25 €
Demontáž krytu prístroja, krabice, svietidla 1,00 €
Opätovná montáž krytu prístroja, krabice, svietidla 1,00 €
Demontáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,35 €
Opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,35 €
Revízia spolu
Zľava
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 €
Revízia + doprava spolu
DPH 20%
Cena spolu


Cennník: Elektrické ručné náradie

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Ručné náradie:
Revízia elektrického ručného náradia do 500W 4,25 €
Revízia elektrického ručného náradia do 1000W 4,75 €
Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W 5,35 €
Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 4,80 €
Revízia spolu
Zľava
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 €
Revízia + doprava spolu
DPH 20%
Cena spolu


Cennník: Elektrický spotrebič

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Elektrický spotrebič:
Revízia elektrického spotrebiča do 500W 5,25 €
Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W 5,55 €
Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W 6,35 €
Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 5,75 €
Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš 10,60 €
Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom 7,80 €
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu 3,65 €
Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora 4,35 €
Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice 11,60 €
Revízia spolu
Zľava
Doprava mimo Bratislavu, cena 0,25.-EUR/1km 0.25 €
Revízia + doprava spolu
DPH 20%
Cena spolu